Lars Morell

Forvandlingsbilleder

Asger Jorn og det moderne maleri

Aarhus Universitetsforlag

350 sider.
Format: 30 + 26
13 kapitler
Udgiver: Århus Universitetsforlag
Støtte af Augustinus Fonden og Ny Carlsberg Fonden 

Dette værk er ingen biografi, der beskriver Asger Jorns dramatiske tilværelse, men en bog om hans maleri. Jorn beskrives som en kunstner, der udviklede sit maleri i dialog med andre kunstarter, især keramik, litografi og collage. Bogen er bevidst skrevet, så dens fortolkninger tager hensyn til, at Jorns maleri er bygget op som metamorfoser. Figurerne opløser sig og indgår i andre figurer og holder derved betydningen flydende. I konklusionen karakteriseres Jorn som ”den sidste af de store”. Han førte opbruddet fra surrealismen og den abstrakte kunst videre – og vendte sig imod de nye amerikanske kunstretninger, især pop art. På alle måder står hans kunst i midten af det tyvende århundrede.