Køb af Lars Morells nye bog: Asger Jorn i Albissola

Pris: kr. 190 + forsendelse (kr. 28,-) (som medlem)
Pris: kr. 250,- + forsendelse (kr. 28,-). (som ikke-medlem)
Bestilles på info@asger-js-venner.dk

Medlemsskab af foreningen + Asger Jorn i Albissola
Pris: 330,- (inkl. forsendelse)
Bestilles ligeledes på info@asger-js-venner.dk

Bogen Asger Jorn på Læsø
Pris: kr. 150,- + forsendelse (kr. 28,-)
Bestilles på info@asger-js-venner.dk

Per Kirkebys plakat “Asger Jorn på Læsø”
Pris: kr. 145,- + forsendelse (kr. 28,-)
Bestilles på info@asger-js-venner.dk

Tal R’s plakat “Asger Jorns kunst”
Pris: kr. 190,- + forsendelse (kr. 28,-)
Bestilles på info@asger-js-venner.dk

Medlemsskab
For at løse den vigtige opgave, at synliggøre Jorn på verdenskortet, herunder både i Danmark og Italien, indgår Foreningens støtte til venskabsbyssamarbejdet og støtte til Jorns museum i Albissola som vigtige virkemidler.

Foreningen er en non-profit forening hvor indtægter fra bog, plakat og medlemsskab er en vigtig faktor for foreningens økonomi. Derfor er dit bidrag af stor betydning. Enten som enkeltperson eller virksomhed/forening.

Et medlemsskab har forhåbentligt det formål, at du vil bakke op om Forenings formål og derved fremme Jorns virke con amore. Er du medlem, har vi brug for at du fortæller om dette gode formål til dine venner og bekendte samt netværk.


payment methods