Om foreningen:

Det er med glæde og stolthed at foreningen har sagt ja til at gå ind i denne opgave. Ikke mindst fordi det er står klart at den betydning Jorn har haft for kunstens udvikling i både Danmark og Italien og Europa i det hele taget har fået for lidt opmærksomhed. I denne sammenhæng mener foreningen, at netop stederne Læsø og Albissola er af afgørende æstetisk betydning for Jorns skaberkraft og de værker, han har fremstillet netop her.

Foreningen Asger J’s Venner har to afgørende opgaver:

Den første er at støtte, implementere og forankre relationen mellem Albissola og Læsø. Dette sker i en forståelse af, hvad venskabsbyer kan gøre for hinanden. Med Jorn som omdrejningspunkt skal de to byer gensidigt udveksle erfaringer og oplevelser. Fælles har de et fundament, der fascinerede og inspirerede Jorn, og som forhåbentlig kan blive andre til del.

Den anden opgave er at hjælpe Albissola Kommune med at udbrede kendskabet til Jorn og hans atelier både internationalt og nationalt. De fleste i Danmark ved at Jorn var en stor dansk kunstner ,men de færreste ved, hvor meget Italien betød for ham. Det skal italienerne lære og blive stolte af. Derved kan de også være med til  internationalt at fortælle om Jorn og den enorme vitalitet og skaberkraft han besad, og hvad han har haft af betydning for den europæiske kunst og dens udvikling.

Foreningen er taknemmelig for den tillid som både Læsø og Albissola Kommune har udvist. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at leve op til dette.