Asger Jorn i Albissola & i Albissola Plakater af Tal R og Per Kirkeby slide 5 Slide 4 Slide 1

Statens Kunstfond støtter udbredelsen af
Asger Jorns atelier på Læsø
image (8)
Sommermøde på Læsø – juli 2021
Skærmbillede 2021-08-12 kl. 12.01.27

Skærmbillede 2021-08-12 kl. 12.01.36

Skærmbillede 2021-08-12 kl. 12.01.50

Skærmbillede 2021-08-12 kl. 12.02.00Skærmbillede 2021-06-28 kl. 14.58.10

Bogudgivelse:
Dokumentarisk bog om den franske fotograf Gérard Franceschi

For fire år siden fik idehistoriker og forfatter Lars Morell som den første og hidtil eneste adgang til den
franske forfatter Gérard Franceschis kalendere for perioden 1962-65. Det var den tid, da han arbejdede i
Skandinavien på Asger Jorns projekt 10.000 års nordisk folkekunst. Franceschi havde arbejdet for franske
museer siden 1941 og var en meget dygtig fotograf. Kalenderne giver et fint indblik i hans personlighed og
arbejdsmetode, men først og fremmest betyder de, at man nu bliver nødt til at revidere opfattelsen af
relationen mellem Franceschi og Asger Jorn. Franceschi arbejdede meget mere selvstændigt, end det hidtil
er blevet fremstillet.

For to år siden udkom Asger Jorn og Gérard Franceschi på Gotland, og nu udkommer Asger Jorn og Gérard
Franceschi i Skåne. Ud over Lars Morells tekst og et udvalg af Franceschis fotografier indeholder begge
bøger et facsimileoptryk af Franceschis kalendere. Det er de omhyggeligt førte kalendere, der gør det
muligt i alle detaljer at følge Jorn og Fransceschi på deres rejser og nødvendiggør en revision af den hidtige
opfatttelse af relationen mellem dem. Det nye bind skildrer de to mænds møde i Paris i 1960 og de
forskellige forudsætninger, som de hver især bragte ind i projektet 10.000 års nordisk folkekunst. Desuden
gennemgår bogen meget nøje de videnskabelige miljøer omkring Lunds Universitet, som Jorn og Franceschi
tog kontakt til forud for rejsen til Skåne.

Som museumsfotograf ved franske museer havde Franceschi udviklet sin egen alternative metode. Han
optog ikke de neutrale registreringsfotos, som normalt ses, men arbejdede udelukkende ved dagslys. Han
var ekspert i at fotografere romansk kunst, og hans mål var at vise genstandene fra 1000- og 1100-tallet,
som man havde oplevet dem, da de blev skabt.

Udgivelsen er støttet af Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet.

Lars Morell
Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne
Foreningen Asger J’s venner
64 sider, illustreret
ISBN 978-87-995720-5-2
Distribueres til boghandlere via Dafolo, Frederikshavn
Vejledende udsalgspris kr. 200
Pris for medlemmer kr. 100

Sommermøde 2021 på Læsø

 Fredag 23. juli 2021 kl. 16
Asger Jorns atelier Bangsbohave,
Lille Strandgårdsvej 28,
Læsø foredrag, bogudgivelse, åbent hus

Velkomst ved foreningens formand Peter Linder. Hele eftermiddagen er der åbent hus i Jorns bolig og atelier.

Temaet for årets foredrag ved idehistoriker Lars Morell er ”atelier”. På Læsø findes både Asger Jorns og Per Kirkebys atelierer. Morell vil gennemgå disse atelierer og fortælle generelt om atelieret som en kunstners arbejdsplads.

Årets ”hemmelige gæst” er en ældre læsøbo, som mødte Jorn adskillige gange i 1960’erne.

Samtidig udkommer foreningens nye bog Asger Jorn og Gérard Franceschi i Skåne skrevet af Lars Morell og udgivet med støtte fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet. I samme serie er tidligere udsendt Asger Jorn og Gérard Franceschi på Gotland. Bøgerne beskriver Jorns indsats for at finde en fotograf til bogserien 10.000 års nordisk folkekunst, som begyndte at udkomme i 1965.

Arrangementet foregår udendørs i Jorns have. I tilfælde af en regnbyge kan der søges ly i store opstillede telte. Alle corona-forskrifter, som er aktuelle i slutningen af juli, vil blive overholdt.

Jorn/Kirkeby
Installation_JK

Til og med mandag 5. april 2021 (2. Påskedag) viser kunstmuseet ARoS i Aarhus en omfattende udstilling med titlen Jorn/Kirkeby. Udstillingen er tilrettelagt af museets personale i samarbejde med Lars Morell og er det første samlede forsøg på at vise ligheder og forskelle mellem de to kunstnere. De, som hørte Lars Morells foredrag ved foreningens sommermøde på Læsø 17. juli 2020, vil kunne genkende mange af ideerne.

Se sommerens Læsø-foredrag om Asger Jorn og Per Kirkeby

Fredag d. 17 juli var en fantastisk dag hvor vi traditionen tro inviterede gæster fra nær og fjern til Asger Jorns hus på Læsø. Her holdt Lars Morell foredrag om Asger Jorn og Per Kirkeby for at sætte fokus på den slåede lighed der findes de to kunstnere imellem. I filmen kan i også møde årets “hemmelige gæst”, en person som som har kendt både Jorn og Kirkeby.

Skærmbillede 2020-07-15 kl. 15.04.39

Lars Morell og Peter Augustinus Jorns Hus 2012

På fotografiet ses direktør Peter Augustinus i samtale med idehistoriker Lars Morell foran Asger Jorns
rødmalede gård på Læsø. Fotografiet er taget i juli 2012, og Peter Augustinus var kommet specielt for at
høre Lars Morells foredrag. Peter Augustinus var en enestående begavelse med interesser inden for
økonomi, musik, kunst … og orkidéer. Han var aktiv i utallige bestyrelser i erhvervs- og kulturlivet bl.a. på
Louisiana. Han døde efter lang tids sygdom i foråret 2014. Augustinus Fonden har støttet Foreningen Asger
J’s venner gennem alle årene.

I år bliver der igen mulighed for at høre Lars Morell fredag 17. juli 2020 kl. 16, hvor Foreningen Asger J’s
venner holder sit årlige sommermøde ved Asger Jorns gård Bangsbohave.

Asger Jorn og Per Kirkeby på Læsø

Foredrag og åbent hus

Fredag 17. juli 2020 kl. 16

Asger Jorns atelier Bangsbohave, Lille Strandgårdsvej 28, Læsø

Kunstmuseet ARoS i Aarhus viser fra 21. november 2020 til 5. april 2021 udstillingen JORN/KIRKEBY. Udstillingen er tilrettelagt af Lars Morell i samarbejde med museet, sådan at den på tværs af ismer og stiltræk på fem udvalgte felter viser en slående lighed mellem Jorns og Kirkebys maleri.

Som optakt til denne udstilling har foreningen valgt ”Jorn og Kirkeby” som tema for årets sommermøde. Opgavefordelingen er den sædvanlige, dvs. at Lars Morell holder et kunsthistorisk foredrag, mens årets ”hemmelige gæst” fortæller på baggrund af personlige oplevelser. Årets hemmelige gæst er en af de få personer, som både har mødt Jorn og Kirkeby. Han har i en lang årrække haft mulighed for at følge Kirkebys arbejde på allertætteste hold. I forbindelse med arrangementet er der åbent hus i Jorns atelier.

Kirkeby tilhørte generationen efter Jorn og måtte derfor begynde med at lægge afstand til den berømte forgænger – selv om han ikke altid var helt klar over, hvad Jorn egentlig foretog sig. Også senere i livet blev Kirkeby ved med at have en anden metode og andre mål end Jorn. Mens Jorn søgte at skabe et udtryk for energi, som kunne overføres til tilskueren, var Kirkeby optaget af pausen og stilheden. Derfor tog Kirkeby afstand fra visse træk ved Jorns maleri, mens han på en overraskende måde genfandt sig selv i andre af Jorns værker.

Sommermøde 2020

Asger Jorns atelier Bangsbohave, Lille Strandgårdsvej 28.

Foreningens sommermøde afholdes i år fredag 17. juli 2020 kl. 16. Årets tema er Asger Jorn og Per Kirkeby på Læsø. Detaljeret program samt information om årets ”hemmelige gæst” udsendes senere. Nærmere oplysninger hos foreningens formand Peter Linder.

Se film fra Foreningens julereception med
Ghita Nørby, Lars Morell, Malene Trock Hempler og Cordelia Hempler

Asger Jorns Venner besøger Jorns grav på Gotland

7b0041fe-9ae9-472d-8510-89913178388f

Lars Morell, Peter Linder og Erling Daell
Asger Jorns Venner

Ved Jorns grav nedlagde Foreningen en krans sammen med danske kunstnere og Læsø Kommune. Se denne korte film om besøget på Gotland og den bagvedliggende historie om Jorns gravsted.

Gotland, Oktober 2019
(Yderligere en film udgives senere hvor Lars Morell uddyber rejsen til Gotland)

PÅ BESTYRELSENS VEGNE
PETER LINDER OG ERLING DAELL

Omtale af Asger Jorn og Gerard Franceschi på Gotland

Skærmbillede 2020-01-18 kl. 11.02.57
Artikel fra Herning Folkeblad
Skærmbillede 2019-09-27 kl. 22.19.20

Skærmbillede 2019-09-27 kl. 22.20.02

Anmeldelse af “Asger Jorn Gerard Franceschi på Gotland”
Skærmbillede 2019-10-07 kl. 17.32.40

Asger Jorn på Gotland bliver gjort levende

– En guidet tur med Lars Morell

Skærmbillede 2019-08-21 kl. 12.19.20

Du kan nu opleve Gotland i Asger Jorns fodspor med Lars Morell som guide.

Vi har lovet jer at fremsende det endelige program som nu foreligger:

Vi indlogerer os på Hotell Slottsbacken i Visby (http://hotellslottsbacken.se/) hvor programmet starter lørdag d. 19/10 kl. 10 hvor yderligere information vil finde sted om dagens program.

Hotel Slottsbacken
Skærmbillede 2019-08-21 kl. 12.20.46

Klokken 10.30 bliver vi hentet i bus som kører os direkte til Grötlingbo Kirke hvor Jorn ligger begravet. Foreningen Asger J’s Venner samt danske kunstnere vil sammen nedlægge en krans ved Jorns grav:

Skærmbillede 2019-08-21 kl. 12.21.39

Under busturen vil Lars Morell berige os med fortællinger om Jorns og Franceschi’s tid på Gotland.

Efter besøget vil vi blive guidet rundt i området for at følge i Jorns fodspor med afsæt i Lars Morells bog “Asger Jorn på Gotland”. Vores fokus vil være rettet mod den sydlige del af Gotland:

Husk at medbringe jeres bog:
Skærmbillede 2019-04-30 kl. 15.58.49

Aftenen vil foregå på hotellet hvor vi i fællesskab vil spise og senere hygge os – fælles eller hver for sig.

Søndag d. 20/10
Efter at have spist morgenmad går turen til Gotlands Museum i Visby. Her har Lars Morell tilrettelagt en speciel og spændende rundvisning for os.

Gotlands Museum
Skærmbillede 2019-08-21 kl. 12.22.52

Nu er turen kommet til en vandring i det historiske Visby. Det var her Franceschi som fotograf på “10.000 års nordisk folkekunst” skulle optage forskellige motiver, der rakte fra stavkirker til vikingeskibe og ganske små bæltespænder. Disse billeder skulle samles og bruges til dokumentation af den nordiske folkekunsts historie. Inspirationen fra Visby og hele Gotland dannede ligeledes inspiration for flere af Jorns værker.

Visby
Skærmbillede 2019-08-21 kl. 12.23.39

Jorn var optaget af, at den nordiske kultur ikke havde efterladt sig store monumenter, men snarere har stået lidt gemt af vejen ude til siden. Han følte sig tiltrukket af dette blandt andet fordi at nordisk kultur, aldrig havde været dirigeret af en centralmagt, men altid havde været en folkekultur.

Praktisk information:

Vi har besluttet, på baggrund af flere forskellige individuelle ønsker, at deltagerne på turen selv står transport til og fra Gotland. Nogle er i forvejen på ferie i Sverige, andre vil flyve og nogen tager færge og bil. Fælles for alle vil være, at det “officielle” arrangement starter lørdag d. 19/10 kl. 10.

Foreningen varetager booking og indkvartering på Hotel Slottsbacken.

Prisen pr. nat for et dobbeltværelse er 1.195,- svenske kroner.

Prisen pr. nat for et enkeltværelse er 1.095,- svenske kroner.

(Der vil også være mulighed for at bestille en opredning)

Foreningen vil ligeledes stå for leje af bus og chauffør. Pris herfor kommer senere.

Foreningen vil også arrangere besøget på museum.

Tilmelding:

Med afsæt i ovenstående oplysninger skal i vende tilbage inden mandag d. 26/8 hvis i ønsker at deltage på turen. Foreningen vil herefter booke hotelværelser og bus til det passende antal.

Spørgsmål:

Har i spørgsmål er i velkomne til at tage fat i mig på 40630725 eller info@asger-js-venner.dk.

NB: Vi kan nævne at vi har talt med Peter Francheschi, søn af den franske fotograf, bosat i Danmark, som ønsker os en rigtig god tur, samtidigt med at han giver udtryk for stor glæde for vores interesse hans fars virke.

PÅ BESTYRELSENS VEGNE:
PETER LINDER OG ERLING DAELL
INFO@ASGER-JS-VENNER.DK
WWW.ASGER-JS-VENNER.DK
 
FORENINGEN JORNS VENNER ER EN DANSK
NON-PROFIT FORENING, DER HAR SOM MÅLSÆTNING,
AT UDBREDE KENDSKABET TIL ASGER JORNS VIRKE
MED AFSÆT I ALBISSOLA OG PÅ LÆSØ.

Foreningen Asger J´s venner
Sommermøde fredag 19. juli 2019
Asger Jorns ejendom Bangsbohave på Læsø
Kort referat

Formand Peter Linder bød velkommen og mindedes de afdøde Peter Augustinus, Per Kirkeby og Morten
Grunwald, som i den første tid støttede foreningen på hver deres måde.

Lars Morell indledte sit foredrag med at minde om, at foreningen beskæftiger sig med de sider af Jorns
virke, som ingen andre tager op. Der er aldrig blevet holdt en museumsudstilling med Jorns malerier fra
Læsø – men kort efter stiftelsen begyndte foreningen at dokumentere Jorns tid og værk på Læsø.
Morell gennemgik derefter Jorns situation i 1964, da han erhvervede Bangsbohave. På det tidspunkt stod
han midt i et ambitiøst forsøg på at karakterisere det særegne ved skandinavisk kultur – Læsø er på mange
måder essensen af Skandinavien.

Som led i dette projekt gennemrejste Jorn og den franske fotograf Gérard Franceschi Danmark, Norge og
Sverige i årene 1961-64. Sommeren 1964 tilbragte de på Gotland, og det langvarige ophold på samme sted
muliggjorde, at Jorn kunne indrette et midlertidigt atelier. De 25 billeder, han malede her, har heller aldrig
været vist på en museumsudstilling – men foreningens nyeste publikation beskæftiger sig med emnet.
Morell forklarede videre, at den del af arkivet på Museum Jorn, som vedrører samarbejdet mellem Jorn og
Franceschi, har været lukket for forskere siden 1965. For at bryde denne mur af tavshed har foreningen
netop udgivet et langt uddrag af Franceschis dagbog for 1964.

Morell sluttede med at formulere spørgsmålet, hvorfor Jorn egentlig brugte så lang tid på at udforske
myten om goterkongen Didrek. Mange billeder, som illustrerer myten, forestiller ryttermotiver – og i 1951-
53 havde Jorn selv udført serien Af den stumme myte, hvor en kunstnerskikkelse, som en artist, ses
balancerende på ryggen af en hest. Det mest nærliggende svar er derfor, at Jorn opfattede sig selv som en
parallel til Didrek – en skandinav, der vandrede til det latinske Sydeuropa.

Det blev derefter afsløret, at årets ”hemmelige gæst” var Bitten Damgaard. I 1950 var hun blevet gift med
skjortefabrikant Aage Damgaard og flyttede fra København til Herning. Forretningsfører Frederik Dam kom
ofte på besøg i deres hjem og medbragte værker fra Elna Fonnesbech-Sandbergs samling, og det var første
gang, hun så værker af Asger Jorn.

Aage Damgaard havde den holdning, at han ønskede at kende kunstnerne bag værkerne. I 1955
arrangerede han derfor et møde med Jorn, og mødet endte med, at Damgaard købte Tvingende
nødvendighed II (1954) – i øvrigt for at udfri Jorn fra et hotel, hvor han ikke kunne betale regningen. I 1958
besøgte Damgaard-parret Jorn i Albissola og købte ved den lejlighed Komposition (1958). Bitten Damgaard
beskrev Jorn som en gæstfri vært og nævnte, hvordan han prægede hele Albissola med sine keramiske
eksperimenter. Under besøget bestilte parret et keramisk relief, som Jorn udførte året efter sammen med
det store relief til Statsgymnasiet i Aarhus.

Med mellemrum kom Asger Jorn i deres hjem i Herning. Han dukkede altid op uanmeldt, løb som en
hvirvelvind gennem huset, ville diskutere sine projekter – og prøvede sandsynligvis også at skaffe penge.
Bitten Damgaard beskrev Jorn som rastløs – han blev ikke længe ad gangen – og som en mand, der var i
gang med tusinde ting.

Bitten Damgaard sluttede sine erindringer med et par ord om kontakten til Galerie Birch. Aage Damgaard
købte aldrig malerier hos kunsthandlere, men i flere situationer fik Damgaard rådgivning af Børge Birch –
bl.a. i 1959, da Damgaard sendte ham på en rejse gennem Europa. Undervejs skulle Birch udfylde en
lommebog med oplysninger om de kunstnere, han mødte på turen og fandt interessante. Asger Jorn var en
af dem.

Skærmbillede 2019-07-30 kl. 09.08.01
Årets foredrag på Læsø

Skærmbillede 2019-09-27 kl. 22.17.26
Skærmbillede 2019-09-27 kl. 22.17.36

Gå ikke glip af årets ”hemmelige gæst”

Fredag 19. juli 2019 afholder Foreningen Asger J’s venner sit årlige sommermøde på Læsø. Traditionen tro er der hvert år en ”hemmelig gæst”, og dem, som hørte billedvæver Inge Bjørn sidste år, husker det som en uforglemmelig oplevelse. Vi tør godt love, at det bliver en lige så stor oplevelse i år. Asger Jorn døde i 1973, så der er efterhånden langt mellem dem, som kendte ham tæt gennem mange år. Også denne gang er det lykkedes foreningen at finde et menneske, som kan fortælle om Asger Jorn ud fra et personligt perspektiv. Gå ikke glip af denne enestående chance.

Oplev Gotland i Asger Jorns fodspor

I sommeren 1964 besøgte Asger Jorn Gotland sammen med den franske mesterfotograf Gérard Franceschi. Som de første har Foreningen Asger J’s venner fået adgang til Franceschis dagbøger fra denne tid. Foreningens kommende udgivelse Asger Jorn og Gérard Franceschi på Gotland giver derfor mulighed for helt bogstaveligt dag for dag at følge Jorn og Franceschi rundt på øen. Selve opholdet varede næsten tre måneder og resulterede i øvrigt i, at Jorn mange år senere blev begravet på Gotland.

Samarbejdet mellem Jorn og Franceschi har gennem årtier været omgærdet af uklarheder og fortielser. Idehistoriker Lars Morell er en stor kender af de gamle fotografer, som arbejdede med sort/hvide papirbilleder. Han har derfor skrevet denne bog, som nøje dokumenterer, hvordan Franceschi arbejdede, og hvori dialogen mellem ham og Jorn bestod.

Jorns og Franceschis besøg på Gotland var led i forberedelsen af et stort bogværk om det særlige ved den nordiske kulturhistorie. Det skulle hedde 10.000 års nordisk folkekunst, fordi Jorn mente, at det er et særtræk ved nordisk kultur, at den aldrig har været dirigeret af en centralmagt, men altid har været en folkekultur. Desuden var Jorn optaget af, at den nordiske kultur ikke har efterladt sig store monumenter, men snarere har stået lidt gemt af vejen ude til siden. Han følte sig tiltrukket af dette, fordi det var på præcis samme måde, han selv arbejdede.

Udgivelsen er støttet af Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet og præsenteres fredag 19. juli 2019 ved foreningens sommermøde på Læsø.

Asger Jorn på Gotland:
Foredrag og bogudgivelse

Fredag 19. juli 2019 kl. 16.00
Asger Jorns atelier Bangsbohave 
Lille Strandgårdsvej 28, Læsø
Arrangør: Foreningen Asger J’s venner

Foreningen Asger J’s venner afholder i år sit traditionsrige sommermøde under temaet ”Asger Jorn på Gotland”. Idehistoriker Lars Morell holder et oplæg om emnet, og bagefter udkommer foreningens nyeste publikation Asger Jorn og Gérard Franceschi på Gotland. Bagefter taler årets ”hemmelige gæst”, hvis identitet først afsløres på selve dagen. Det kan dog oplyses, at gæsten har kendt Asger Jorn siden 1954, og at vedkommende er en kendt person i erhvervslivet og en stor kunstelsker. I forbindelse med arrangementet er der åbent hus i Asger Jorns bolig og atelier. Nærmere oplysninger hos foreningens formand Peter Linder.

Asger Jorn og Gérard Franceschi på Gotland
Skærmbillede 2019-04-30 kl. 15.58.49

Asger Jorn og Gérard Franceschi på Gotland
Af Lars Morell
Foreningen Asger J´s Venner
ISBN 978-87-995720-4-5
Præsenteres fredag 19. juli 2019 på Læsø
Kan herefter bestilles og erhverves gennem boghandelen eller ved henvendelse til foreningen
Pris kr. 200,-
For medlemmer kr. 100,-

Gérard Franceschis fotografier udstilles

Lørdag 2. marts 2019 kl. 14.00 åbner Frederikshavn Kunstmuseum (Parallelvej 14, Frederikshavn, telefon 9845 9080) en udstilling af den franske fotograf Gérard Franceschis fotografier. Ved ferniseringen vil billedvæver Inge Bjørn give en introduktion til hans værk. Udstillingen varer til mandag 22.april 2019.

Film om Lars Morell på den danske ambassade i Berlin

Som tidligere oplyst vises instruktør Stig Guldbergs film om Lars Morell De originale på de nordiske landes fælles ambassade i Berlin tirsdag 12. marts 2019 kl. 19.00. Stig Guldberg vil selv være til stede og introducere filmen. Der er gratis adgang til arrangementet. Nærmere oplysninger og tilmelding på https://www.nordischebotschaften.org/veranstaltungen/de-originale-en-venskabshistorie-originals-story-about-friendship

Sommermøde og bogudgivelse

Fredag d.19. juli 2019 holder Foreningen Asger J’s venner sit sommermøde ved Asger Jorns hus Bangsbohave på Læsø. I forbindelse med arrangementet vil der være åbent hus i Jorns bolig og atelier.

Sommermødet begynder kl. 16 og varer et par timer. Udover taler ved formand Peter Linder og idehistoriker Lars Morell bliver der et spændende indslag ved årets ”hemmelige gæst”. De, som var til stede under billedvæver Inge Bjørns indlæg sidste sommer, ved, at der venter en stor oplevelse Årets tema er Asger Jorn og Gérard Franceschis ophold på Gotland i sommeren 1964.

I forbindelse med arrangementet præsenteres foreningens nyeste bog, der fremlægger helt nyt materiale om dette emne. Mere detaljerede oplysninger om sommermødet vil fremkomme senere Gotland er en stor inspirationskilde for alle, som holder af natur og kulturhistorie på de skandinaviske øer. Jorns begejstring for Gotland kaster også nyt lys på hans forhold til Læsø.

Stor succes for film om Lars Morell

Lørdag 26. januar 2019 uddeles TVprisen for 2019 ved en festaften i Tivoli Congress Center i København. Filmen om idehistoriker Lars Morell De originale er blandt de ni nominerede i kategorien Bedste dokumentar. Find nærmere oplysninger ved at søge på nettet under ”tvprisen 2019 nominerede” og finde kategorien Bedste dokumentar. De originale vises desuden i udgaven med engelske undertekster ved en offentlig forevisning på den danske ambassade i Berlin tirsdag 12. marts 2019 kl. 19.

Se foredrag af Lars Morell om Asger Jorn på Gotland –
fra Foreningens julereception

Foreningens Asger J’s Venner holdt d. 6/12 den årlige julereception. Traditionen tro var Foreningens æresmedlem, Lars Morell, på scenen foran en fuld sal.

Foreningen har besluttet at give en tidlig julegave i form Lars Morells foredrag fra dagen i fuld længde. Foredraget samt formand, Peter Linders, introduktion kan ses ved at klikke på filmen herunder. Glædelig jul!

Sommermøde ved Bangsbohave fredag 20. juli 2018

Foreningens formand Peter Linder bød 168 tilhørere velkommen og mindedes Per Kirkeby, som var gået bort i årets løb.

Af hensyn til nye deltagere fortalte Lars Morell først kort om Bangsbohaves historie og Jorns liv på Læsø. Derefter gik han i gang med årets emne, som var Asger Jorns samarbejde med den franske fotograf Gérard Franceschi og specielt deres ophold på Gotland fra juni til september 1964. Dette ophold adskilte sig fra deres tidligere ture til Skåne og Norge. De havde lejet et hus, hvor de boede alle tre måneder, Jorn var tilstede en meget stor del af tiden og malede knap 20 billeder under opholdet. Der er 90 kirker på Gotland, men Jorn og Franceschi må have vidst, hvad de ledte efter, for de gik målrettet efter bestemte kirker på den sydlige del af øen. Mange af disse kirker har romanske stenrelieffer, som forestiller jagtscener. Allerede under opholdet fik Jorn en original ide, som han arbejdede videre med de kommende år, idet han mente, at disse relieffer knytter sig til sagnet om kong Didrik. Det er stadig uklart, hvorfor Jorn var så optaget af dette emne. Lars Morell mente ikke, man kan sige, at Jorn f.eks. identificerede sig med Didrek.

Året gæst var væveren Inge Bjørn, der fortalte personlige oplevelser om Asger Jorn og Gérard Franceschi. Hun så frem til, at historien om deres samarbejde nu skal fortælles rigtigt. Hun glemmer aldrig, da de i september 1962 kom til hendes hjem og åbnede en pakke med fotografier fra Skåne og især af døbefonten i Tryde kirke. Begge udstrålede glæde og var fuldstændig betaget, da de så optagelserne. Inge Bjørn besøgte dem også på Gotland. Da hun ankom med færgen til Klintehamn, stod både Jorn og Franceschi og ventede på kajen. Idet hun gik i land, fik Franceschi i vandkanten øje på en sten, hvor sandet og vandet havde slebet en maske frem. Han samlede den op og rakte den til hende. Fotografens skarpe blik fornægtede sig aldrig. Inge Bjørns indlæg varede 45 minutter, men alle lyttede i tavshed til det, man forstod var et historisk øjeblik.

Stor succes ved foreningens sommerarrangementer

Læs artikler herunder:
IMG_0262

IMG_0260

Skærmbillede 2018-06-26 kl. 09.52.12

Fredag 20. juli kl. 16
Asger Jorn mellem Læsø og Gotland Foredrag ved idehistoriker Lars Morell
Som forberedelse til bogprojektet 10.000 års nordisk folkekunst foretog Asger Jorn sammen med den franske mesterfotograf Gérard Franceschi rejser, der førte dem til Skåne (1962), Norge (1963) og Gotland (1964). Foredraget anlægger den synsvinkel, at disse rejser var medvirkende til, at Jorn i januar 1964 købte en ejendom på Læsø – midt i Kattegat og dermed midt i Skandinavien. Foredraget er led i forberedelsen af foreningens nye bogserie om Jorns og Franceschis rejser. I forbindelse med foredraget vil der være åbent for besøg i Jorns hus og atelier. Ekstra: Efter foredraget bliver der mulighed for at lytte til en stor personlighed, der fortæller egne erindringer om Asger Jorn og hans tid.

Asger Jorns ”forsvundne” Læsø-vægmaleri
Filmpremiere
Lørdag d. 21/7 kl. 16:00
Læsø Bio, Byrum
Arrangør: Foreningen Asger J’s Venner

Unavngivet

I juli 1965 udførte Jorn spontant et 44 kvadratmeter stort vægmaleri på kunsthandler Børge Birchs ejendom på Læsø. Ifølge idehistoriker Lars Morell skildrer værket en sommerdag fra morgen til aften. Foreningen har optaget denne film af maleriet, der i dag befinder sig på kunstmuseet Arken i Ishøj, og klippet det sammen med optagelser fra den oprindelige placering. Børge Birchs datter Anette Birch vil være til stede

Ved Per Kirkebys død

Maleren Per Kirkeby støttede tidligt Foreningen Asger J’s venner. Da foreningen udgav sin første bog, Asger Jorn på Læsø, tegnede Per Kirkeby bogplakaten og var til stede i Læsø Bio i Byrum tirsdag 13. november 2012 ved præsentationen af bog og plakat. Ved den lejlighed signerede han beredvilligt plakaten, og det var en af hans første offentlige handlinger på Læsø, skønt han havde haft atelier på øen siden 1979. To gange deltog Per Kirkeby med familie og venner i foreningens årsmøde på Bangsbohave, henholdsvis fredag 25. juli 2014 og fredag 21. juli 2017. Vi var alle beærede over besøget. Foreningen beklager dybt, at en stor kunstner er gået bort.


Kontingent 2018:

Kontingent for medlemsskab af Foreningen Asger J’s Venner for 2018 er på kr. 200,-.

Ud over kontingentet kan en valgfri bog af Lars Morell tilkøbes for kr. 200,-: “Asger Jorn på Læsø”, “Asger Jorn i Colombes-Paris eller “Asger Jorn i Albissola”. Med bøgerne følger en gratis plakat med af enten Per Kirkeby eller Tal R:

Skærmbillede 2018-03-18 kl. 13.56.00 Skærmbillede 2018-03-18 kl. 13.55.53 Skærmbillede 2018-03-18 kl. 13.56.11

Bøgerne kan sendes, afhentes på adresse i Hellerup eller modtages ved foreningens sommerarrangement på Læsø d. 20/7 2018.

Da dette er en nonprofit forening er vi forsat meget interesserede i nye medlemmer og naturligvis at nuværende medlemmer husker at betale deres kontingent.

Kontingentet på kr. 200,- kan indbetales til reg: 1551 – konto 11080510.

Sommerarrangement på Læsø, sommeren 2018:


De Originale
image001

Idehistorikeren Lars Morell er en hovedperson i Foreningen Ager J’s Venner, og nu bliver han også hovedperson i en dokumentarfilm, der får biografpremiere midt i marts. Blandt meget andet skildrer filmen hans arbejde med Asger Jorns malerier og tilblivelsen af hans store bog Asger Jorns kunst (Aarhus Universitetsforlag, 2014).

Filmen

Forfatteren Lars Morell og hans tre venner, Boje, Anders og Veigaard er fælles om at være ude af sync med tiden og det omgivende samfund – og en gang imellem også med sig selv og hinanden. De blæser på tidens gængse normer og hvad andre måtte mene om dem. Og så tiltrækkes de af det skæve, af kaos og det veloplagte vanvid hos hinanden. ‘De originale’ er blevet til over hele syv år og følger vennerne gennem op- og nedture med vanskelige følelser. Det er et liv på kanten, mellem lyset og mørket, det muntre og det forfærdelige, orden og kaos. Hvad der udefra kunne ligne ‘tabere’ viser sig, når man kommer tættere på, at være elskelige originaler, der repræsenterer andre værdier end de herskende. For hvorfor er det flertallet, der skal bestemme, hvad der er normalt? Stig Guldbergs film hylder venskabet på godt og ondt, og med sine skæve antihelte spørger den provokerende: Hvad kan vi lære af originalerne, og hvad skulle vi stille op uden venskabet.

Pilot med klip fra optagelserne https://vimeo.com/182432423/37401512de

Filmen vises

Aarhus: tirsdag d. 13. marts kl. 18.30 i CinemaxX Aarhus, Bruuns Galleri –  Gallapremiere 

Filmens hovedkarakter Lars Morell og instruktøren Stig Guldberg vil være til stede her

Billetter købes i biografen eller på flg.  link: https://booking.cinemaxx.dk/?eventid=455413&orgno=160

København: torsdag d. 15. marts kl. 19 i Palads på Axeltorv – CPH:DOX Premiere

Filmens hovedkarakter Lars Morell og instruktøren Stig Guldberg vil være til stede her

Billetter til d. 15.3. købes i biografen eller på flg. link: https://www.nfbio.dk/ticketflow/2017/51065

København: søndag d. 18. marts kl. 21.30 i Falkoner Biograf

Billetter købes i biografen eller programsiden på www.cphdox.dk

Aarhus: onsdag d. 21. marts kl. 19 på ARoS, Aarhus Kunstmuseum

Information om billetkøb og program følger på ARoS hjemmeside www.aros.dk

København: søndag d. 25. marts kl. 14.15 i Dagmar

Billetter købes i biografen eller programsiden på www.cphdox.dk

Skærmbillede 2018-02-28 kl. 16.30.33


Spændende nyheder

Foreningen Asger J’s venner
Foråret 2018

Foreningen har sit udgangspunkt på Læsø i Asger Jorns atelier Bangsbohave, som blev genindviet i 2009 efter en gennemgribende istandsættelse. Herfra bevægede foreningens foredrag og publikationer sig mod Albissola og siden mod Colombes, der er en forstad vest for Paris. På den måde har foreningen dækket de tre atelierer og boliger, som Jorn efterlod sig ved sin død i 1973.

Foreningens aktiviteter vender nu tilbage til udgangspunktet og Jorns situation i januar 1964, da han erhvervede Bangsbohave. På det tidspunkt var han midt i arbejdet med bogprojektet 10.000 års nordisk folkekunst.

Hans partner på projektet var den franske mesterfotograf Gérard Franceschi. Det protestantiske menneske fra nord og det katolske menneske fra syden supplerede hinanden fortræffeligt. Franceschi rejste rundt og optog bogseriens fotografier, mens Jorn holdt møder med arkæologer i Oslo, Stockholm og København. Det var derfor ikke så mærkeligt, at han ønskede at købe en ejendom på en ø midt i Kattegat med samme afstand til Frederikshavn, Oslo og Göteborg.

I sommeren 1962 rejste Jorn og Franceschi gennem Skåne. I sommeren 1963 besøgte de Norge og i sommeren 1964 Gotland. Det var ikke korte ture. Hver af disse rejser var af tre måneders varighed. Foreningen har fået adgang til et hidtil ukendt dokumentarisk materiale om disse rejser, og i de kommende år vil vi følge Jorn og Franceschi på deres færd dybt ind i den skandinaviske kulturhistorie.

Vi glæder os til at holde jer opdateret.

Flotte anmeldelser af Lars Morells 3 bøger om Jorns steder

Det digitale tidsskrift “Den smalle bog” har skrevet en flot anmeldelse af Lars’ 3 bøger om Læsø, Albissola og Paris-Colombes. Anmeldelsen kan læses her:
https://densmallebog.blogspot.dk/2017/12/jorns-steder-ls-albissola-og-paris.html

Stor succes ved Foreningens julereceptionIMG_3183

Julereceptionen på Ehlersvej 7 var en stor succes med flere interessante og relevante indslag. Aftenen blev indledt ved Peter Linder som bød gæsterne velkommen. Herefter blev ordet givet til Lars Morell som holdt et indlæg omkring Jorn og hans tid på Gotland – med spændende nye oplysninger herom. Lars fortalte at Foreningens 4 bog bliver bygget op omkring Jorns tid på netop Gotland.

IMG_3194
Efter Lars gik kunstner Kristian Von Hornsleth, en god ven af huset, på scenen og orienterede om hans projekt omkring hjemløse i London. Et projekt som har vækket stor debat og opmærksom i både ind- og udland. Hans indlæg vakte stor interesse og begejstring.

IMG_3211
Afslutningsvist blev ordet givet til dokumentarist Stig Guldberg, som fortalte om hans dokumentarfilm “De originale”, som til næste år bliver vist på TV-2, svensk tv og i udvalgte biografer. De Originale er en livsbekræftende dokumentar om et venskab mellem 3 voksne mænd – med Lars Morell i hovedrollen. Publikum fik lov til at se et 4 minutters langt preview af filmen – som skabte store forventninger til den endelige version.

IMG_3190

Foreningen siger tak for en god aften og vi glæder os til jer til vores arrangementer i 2018 som kan følges her på hjemmesiden.

Invitation til julereception

Traditionen tro afholder vi igen i år vores hyggelige julereception, hvor vi ønsker at samle gode venner af huset d. 7. december fra kl. 17:00-19:00 til reception og 19:00 – 20:00 til spændende kulturelle indslag. Alle er velkomne! 

Vi vil pynte op med julegran og kogler, tænde op i pejsene, servere julegodter til ganen, lytte til smukke toner og gøre vores bedste for, sammen med jer, at hilse julen velkommen og skabe nogle hyggelige rammer.

Kl. 19:00 byder Peter Linder velkommen og giver ordet til idehistoriker og forfatter, Lars Morell. Lars Morell vil give en opdatering på Asger Jorns Venners virke med afsæt i dens historie og målsætninger. Spændende nyheder vil blive serveret.

Herefter går Kristian Von Hornsleth på scenen. Han vil fortælle om sit  projekt i London omkring hjemløse, som har skabt stor debat og medieomtale. En kort film vil blive vist.

Som afrunding på aftenens kulturelle indslag vil ordet blive givet til filminstruktør, Stig Guldberg. Han vil præsentere et preview af filmen “De Orignale”, som vises i biograferne og på TV-2 til foråret, med Lars Morell som omdrejningspunkt. Filmen er en livsbekræftende dokumentar som dokumenterer et venskab mellem tre voksne mænd – hver på sin måde outsidere.

Vi glæder os meget til at se dig/jer på Ehlersvej 7 i Hellerup:

Torsdag d. 7. december fra kl. 17:00 – 19:00 til julereception og fra 19:00 til indslag af Lars Morell, Kristian Von Hornsleth og Stig Guldberg.

Flot anmeldelse af “Asger Jorn i Colombes-Paris”

Skærmbillede 2017-12-05 kl. 11.44.52

Engelsk udgave af Morells “Asger Jorns kunst”


Skærmbillede 2017-10-26 kl. 10.47.36
Aviscitat: “Morells mesterlige formidling af Jorn”

Foreningens sommermøde fredag 21. juli 2017 på Bangsbohave, Asger Jorns gård på Læsø.

Grundet et regnfuldt og blæsende vejr blev arrangementet flyttet fra gårdspladsen til atelieret, som var fyldt til bristepunktet. Blandt de over hundrede gæster sås bl.a. maleren Per Kirkeby, Lis Augustinus, tidligere tv-journalist Vagn Simonsen, Læsøs viceborgmester Folmer Hjort Kristensen og fhv. minister Britta Schall Holberg. Foreningen havde denne sommer premiere på et udvidet program. Der var servering af en mindre ret, og før selve arrangementet underholdt Benjamin Ackerberg med guitarmusik.

Formand Peter Linder bød velkommen. Derefter holdt Lars Morell et foredrag, der primært handlede om Asger Jorns atelier i Colombes i den vestlige udkant af Paris. Jorn tog dette atelier i brug i foråret 1969, og her skabte han sit senværk med intensive perioder i 1969, 1970 og 1972. Sideløbende var Jorn optaget af at lave grafik på Peter Bramsens værksted – især i 1971, hvor serien af farvetræsnit opstod. Det var i sommeren 1971, Jorn malede helt igennem på Læsø og skabte den del af sit senværk, som er forbundet med Bangsbohave. Lars Morell forklarede, hvordan Jorn med senværket uddrog essensen af sin egen malemåde. I december 1970/januar 1971 blev mange af værkerne vist i Paris på Galerie Jeanne Bucher på en udstilling, hvormed Jorn genvandt sin position.

Fremover vil foreningen ved sommermøderne invitere ”en hemmelig gæst”, som i år var Kristian von Hornsleth. I en samtale med Peter Linder forklarede Hornsleth, at han ”føler et slægtskab med den brutale autentiske præcision, der er i Jorns kunst”. Han fortalte videre, at han ”elsker Jorn, fordi det er så ekstremt, og for den dødsforagt, hvormed Jorn gik ind i sin kunst. De andre CoBrA-malere gik ikke ind i det på samme måde. For dem var det ikke et spørgsmål om liv og død”. Kristian von Hornsleths råd til unge kunstnere lød: ”Indret dig ikke efter smagsdommerne og de statsansatte kunstkendere. Det eneste er, hvad du selv vil”.

Derefter underholdt Benjamin Ackerberg atter en halv time, mens der var mulighed for at købe foreningens nyeste udgivelse, Lars Morell: Asger Jorn i Colombes-Paris.

LÆS LÆSØ-POSTENS FLOTTE OMTALE AF ARRANGEMENTET HER

Skærmbillede 2017-08-03 kl. 13.03.29

Læs Jyllands-Posten flotte omtale af Lars Morell og “Asger Jorn i Paris-Colombes”:

pastedImage

Asger Jorn
Mellem Læsø – Albissola – Paris
Nyt foredrag ved idehistoriker Lars Morell

1444

Fredag den 21. juli 2017 kl. 16.00

Udgivelse af tredje bind i bogserien om Asger Jorns atelierer

Udstilling af fotografier af Peter Brandes

Åbent hus i Jorns atelier

Entré 50 kr.

Asger Jorns Hus
Bangsbohave
Lille Strandgårdsvej 28, Læsø

Arrangør: Foreningen Asger Jorns venner

1234

Asger Jorn i Paris
IMG_4309

Asger Jorn døde i 1973, og det er i dag maleren Peter Brandes, som ejer og anvender Jorns atelier i

Colombes vest for Paris. Det er dog stadig Jorns farveklatter, som kan ses på gulvet, og hvis dette gulv

kunne tale, ville man høre en kakofonisk blanding af stemmer – enkelte på engelsk og tysk, men langt de

fleste på dansk og fransk.

Den røde tråd gennem alle Jorns aktiviteter var at lade den nordiske kultur blive synlig i de sydeuropæiske

lande.

Derfor var det et dansk-fransk kulturmøde, som fandt sted i huset i Colombes. Huset var indrettet med

danske møbler, og i haven voksede nordiske træer. Det vigtigste var dog, at Jorn lod den franske mentalitet

møde den danske underfundige indstilling til tilværelsen. Det var også typisk dansk, at Jorn gik i så tæt

samarbejde med litografen Peter Bramsen. De franske kunstnere kom bare og afleverede deres skitser og

forklarede, hvordan de ønskede værket udført. Jorn lyttede derimod og gik i dialog med håndværkerne og

blev derved i stand til at flytte teknikken og udtrykket.

Peter Brandes har taget fotografiet af farveklatterne på gulvet. Sammen med andre fotografier fra Jorns

hus vil det blive udstillet på foreningens sommermøde på Bangsbohave på Læsø fredag 21. juli 2017.

Temaet for sommermødet bliver Asger Jorn og den dansk-franske dialog.

Sidste nyt: Asger Jorn i Paris-Colombes
IMG_4078

Lars Morells bog Asger Jorn i Colombes-Paris er nu ved at tage form på trykkeriet. Jorns hus i en vestlig
forstad til Paris ejes i dag af maleren Peter Brandes, og foreningen har netop modtaget en række
fotografier taget af Brandes – bl.a. ovenstående. Et udvalg af billederne vil blive brugt i bogen, og resten vil
blive udstillet på foreningens sommermøde på Læsø fredag 21. juli 2017.

Jorn boede i stueetagen, mens første sal var udlejet. De to vinduer længst til venstre var ind til hans
arbejdsværelse, det næste vindue var ind til hans soveværelse, og døren til højre er lejernes opgang til
første sal. Bag buskene til højre ligger atelieret skjult. Som man kan se, var Jorn et menneske, der levede
beskedent og tilbagetrukket.

Asger Jorn i Paris-Colombes

Skærmbillede 2017-04-20 kl. 14.53.02

På foreningens sommermøde fredag 21. juli 2017 på Læsø præsenteres Lars Morells bog Asger jorn i Paris-
Colombes. Bogen skildrer Jorns liv mellem 1967 og 1973. da han ejede et hus og et atelier i forstaden
Colombes, 10 km vest for Paris.

Huset ejes i dag af maleren Peter Brandes, som har tegnet flere af bogens skitser bl.a. dette kort over Paris.
På kortet ses i centrum Maraiskvarteret, Eiffeltårnet, Tour Montparnasse, Notre-Dame, Triumfbuen og von
Spreckelsens La Défense.

Mod vest ligger forstæderne Asnières, Colombes og Argenteuil. Det var impressionisterne, som i 1870’erne
opdagede den naturskønne egn vest for Paris. De slog sig ned her og malede de glade mennesker på
søndagsudflugt ved Seinens bredder.

Med opførelsen af atelieret i Colombes var Jorn – uden at have stræbt efter det – havnet i det opland til
Paris, som havde spillet en væsentlig rolle i moderne fransk kunsthistorie.

Jorns hus på Læsø udlejes

slide5

I 2007 købte vi Asger Jorns hus på Læsø af Nanna og Ib Jorn. Huset er i dag sat i stand af Peter Linder og Tom Christoffersen og bruges af kunstnere, forfattere og forskere, men du kan også leje huset. Bogreolen bugner med kunstbøger om Jorn på Læsø og bøger skrevet af Jorn. Der vil ske en stadig udvidelse af biblioteket.

Det er Asger Jorn der er på vej op igennem Jylland den 31. januar 1964. Ubeset – af en tilfældig medrejsende – køber han Bangsbohave, en ejendom på Læsø med 25 tønder land ud mod havet. Han sætter over en årrække huset i stand. Det meste af huset, ikke mindst hans atelier, står som da han forlod efter at have holdt jul og nytår i huset på Læsø 1972/73. Få måneder efter døde han og huset bliver så købt og istandsat i 2007.

Huset ligger væk fra landevejen ikke langt fra Byrum. Der er to soveværelser – ét med Jorns dobbeltseng og et ekstra værelse med 2 senge.Derudover kan der redes op flere steder med senge der kan slås ud. Til disse må man selv medbringe sengetøj, dyner osv.

Huset er bevaret i den stil som Jorn skabte først i 70erne. Såfremt man forventer et sirligt og klassisk sommerhus, bør man kigge efter et andet. Huset har ikke TV og ingen opvaskemaskine. Men dog internetforbindelse og varmt vand.

Med til huset følger 25 tønder land, hvoraf 20 tønder land ligger ned mod strandengene og 5 tønder land for enden af stranden Danzigman. Huset ligger i et naturskønt område med kun 10 minutters spadserretur til stranden. Fra huset er det nemt at komme omkring på øen. Supermarkeder, fiskeforretninger, Læsø Saltsyderi, Spa og Wellness og lækre restauranter er alle lette at nå fra huset – med cykel eller bil.

Pris: 1000kr pr. nat
Se flere billeder her

Kontakt: Peter Linder 40630725

Portrætmaleri af Lars Morell
Morell bliver portrætteret_1_r1 (002)

Foto: Marc Pilgaard Nielsen

Da Aarhus Universitetsforlag i november 2016 udgav Lars Morells bog 200 års kunst i Aarhus var det den første samlede fremstilling af byens kunsthistorie. Hverken ARoS, Kunsthal Aarhus eller kunsthistorikerne på byens universitet har i nyere tid interesseret sig for at dokumentere kunsthistorien i Danmarks næststørste by – selv om den har været spændende og er fuld af oversete talenter. Hvis Lars Morell ikke havde skrevet sin bog, ville store dele af den aarhusianske kunsthistorie være gået i glemmebogen. Derfor henvendte maleren Arnt Uhre sig til Lars Morell og tilbød at male hans portræt – som tak for indsatsen. Det har taget en måned, og undervejs har Lars Morell gjort en del erfaringer om maleri og kunstneres atelierer. Den viden fremlægger han i foreningens næste publikation Asger Jorn i Paris-Colombes, der præsenteres 21. juli i år ved vort sommermøde på Læsø.

 

Jyllands-Posten: “Lars Morell stadfæster sin status som ener i dansk kunstformidling”

Lars’ bog “200 års kunst i Århus” modtager 6 ud af 6 stjerner i Jyllands-Posten. Læs anmeldelsen herunder:

skaermbillede-2017-01-05-kl-11-16-56
Lars Morell blev fejret med manér
unadjustednonraw_thumb_316a

“Pragtværk fra Lars Morell”
Jyllands-Posten

“Han sætter en ære i at være anderledes”
Politiken

Onsdag d. 8 december blev Lars Morell fejret med musik, sang og indholdsrige taler. Operasanger Jens Christian Wandt lagde tonen an med “I Danmark er jeg født” – en smuk hyldest til Lars.

Herefter bød Jonna Thygesen, Bamsemuseet i Skagen, og Peter Linder velkommen til en aften i Lars Morell’s og Asger Jorns tegn.

Lars kom også på scenen og fortalte om hans eget forfatterskab og samarbejde med foreningen Asger J’s Venner.

En af aftenens store højdepunkter var da den tidligere rektor for det Kongelige Danske Kunstakademi, Else Marie Bukdal, holdt en meget personlig og anderkendende tale til Lars.

Aftenen bød også på præsentation af et hidtil ukendt Asger Jorn maleri, der er fundet i et privat hjem i Hellerup. Maleriet er et af Jorns tidlige værker og derfor signeret “Jørgensen”. Billedet ses til venstre overfor.

j0t6g2z3tggg2g7sa9pctw_thumb_3173

exzbofziqvunn2vt4qknnq_thumb_3168

unadjustednonraw_thumb_317a

fullsizeoutput_e3b-1

Julens kunst:
Reception og Morells 60 års fødselsdag

Tro mod traditionen og venskaberne åbner vi dørene og hjerterne den 8. december til Ehlersvej i i Hellerup i anledning af julens ankomst.

Vi starter fra kl. 16 med at samle gode venner af huset til hyggeligt samvær i julens ånd.

Vi pynter med julegran, kogler og hjerter. Sjælen næres med smukke toner fra musikken, mens maven mættes med de bedste godter til ganen.

Størst af alt er dog stemningen: i julens ånd skal vi tilbringe en hyggelig stund med respekt for traditionen og hinanden, med blik for fremtiden og læren fra fortiden!

I år er det os en stor ære på denne dag at kunne fejre idéhistoriker og forfatter Lars Morells 60-års fødselsdag. Lars’ celebration vil starte fra kl. 18.30.

Aftenens program bliver således:

Kl. 16-18: Julereceptionen

Kl. 18.30: Fejring af Lars Morell

Vært og formand for “Asger Jorns Venner” Peter Linder vil 18.30 byde velkommen til aftenens anden runde i Lars Morells navn.

Herefter vil formand for Bamsemusseet Jonna Thygesen introducere fejringen af fødselaren.

“Asger Jorns venner” er meget stolte af at i dagens anledning og kunstens navn at kunne præsentere en treenighed bestående af Lars, Dr. Phil Else Marie Bukdahl og operasanger Jens Christian Wandt.

Trioen vil give en fortælling i ord, musik og billeder om Asger Jorns liv og virke i Paris. En gave til alle, der elsker kunst. En kunst for budbringere at give historien liv.

Historien er baseret på ny viden og research fra kilder tæt på Asger Jorn. Kilderne vil danne baggrund for “Asger Js’ Venners” kommende bog om “Asger Jorn i Columbe, Paris”.

Lars kan udover sin fødselsdag fejre, han netop har udgivet bogen “200 års kunst i Århus”.

Vi glæder os til at se dig/jer på Ehlersvej!

Kærlig hilsen


Peter Linder og Jonna Thygesen

Asger Js’ Venner / Bamsemuseet

Nyt stort værk af Lars Morell
thumbnail_200-aars

I disse år arbejder Foreningen Asger Jorns venner med den nyttige bogserie om de tre atelierer, som Asger Jorn efterlod sig ved sin død i 1973. Første bind, Asger Jorn på Læsø, udkom i sommeren 2012. Andet bind Asger Jorn i Albissola, udkom i december 2014. Der har i mellemtiden været en pause, fordi Lars Morell har været optaget af at skrive murstensværket 200 års kunst i Aarhus (Aarhus Universitetsforlag). Som det ses på fotografiet, er denne bog netop udkommet, og Lars Morell kan nu gå i gang med at skrive Asger Jorn i Colombes, som skal præsenteres på foreningens næste sommermøde på Læsø, der holdes fredag 21. juli 2017.

Se Lars Morell i tv traileren Morell – Morell og Malerne

Allerede nu kan man se en trailer for serien ved at klikke på nedenstående link:

MORELL OG MALERNE SERIETRAILER on Vimeo

Mandag 29. august er der premiere på en ny tv-serie på 8 afsnit om kunsten i Østjylland gennem 200 år, Morell og malerne. Det sprudlende og vidende formidlings-festfyrværkeri, idéhistorikeren og Jorn-eksperten, Lars Morell, er guide, og kulturjournalist Dorte Søholm er tilrettelægger. De besøger kunstnere og opsøger værker og steder, som spiller en rolle i de 8 historier om kunsten, som udsendelserne fortæller. Program nummer 2, der sendes mandag 5. september, har fokus på Asger Jorn. Titlen er “Udbryderkongen Jorn.”

Sendetidspunkt bliver mandage kl. 19.50 fra d. 29. august og 8 uger frem på TV2/Østjylland. Men alle kan se programmerne på nettet. Fra den dag et program bliver sendt, vil det kunne ses på på TV2/Østjyllands hjemmeside. Nedenstående er et link til den underside, der hedder Serier, hvor man finder Morell og malerne under M.

Serier | TV2 ØSTJYLLAND

Lars Morells foredrag på Læsø
Skærmbillede 2016-08-07 kl. 13.14.20

Læs hele artiklen her

P1110646
Premierefordrag af Lars Morell

Jorns virke på Læsø, Albissola og Paris fylde meget i hans kunst. Nu zoomer Lars Morell ind på Jorns tid i Paris, som af mange betegnes som en af hans vigtigste epoker. Vi kan derfor med stor glæde invitere til:

Foredrag på baggrund af den nye bog “Asger Jorn i Paris” ved idéhistoriker og forfatter Lars Morell.

Tid og sted: Asger Jorns hus ”Bangsbohave” på Læsø, fredag d. 22. juli 2016 kl. 16.00

Asger Jorn var virkelig ”en veritalbel pariser”. Han elskede at føre sig frem i denne verdensby, hvor han oplevede sine største successer. Her kunne han ryste det bonerte Jylland af sig. Han kendte alle gallerierne, trykkerierne – og hvert eneste af de listige ”smutsteder”. Helt centralt i Jorns forhold til Paris stod samarbejdet med litograf Peter Bramsen. Efter oprøret i maj 1968 trak Jorn sig lidt mere tilbage og købte i 1969 i forstaden Colombes et hus, som han ombyggede til en decideret ”malefabrik”. Afsondret fra forstyrrelser skabte han her malerierne fra sine fire sidste leveår – de hovedværker, som endegyldigt cementerede hans ry som verdenskunstner.

Det er med stor glæde for foreningen at kunne afslutte en triologi af foredrag og bøger om Jorns tre atelier i Læsø, Albissola og Paris.

Læs her nyheden om Lars’ sidste bog: The Brotherhood 

Udbryderkongen Asger Jorn
larsmorelltv

Optagelserne til tv-udsendelsen Udbryderkongen Asger Jorn er nu afsluttet. Her ses Lars Morell sammen med museumsinspektør Karen Friis og fotograf Marcus Kjøgs foran Asger Jorns maleri Stalingrad på Museum Jorn i Silkeborg. Født i Vejrum ved Struer, opvokset i Aulum ved Holstebro og uddannet i Silkeborg var Jorn Jorn en rigtig jyde – men udsendelsen prøver at besvare spørgsmålet, hvorfor Jorn som den eneste jyske kunstner var i stand til at bryde ud og blive verdensberømt. Hvad var det for personlige egenskaber, der satte ham i stand til at gennemføre dette forehavende? Udsendelsen er led i en serie på otte episoder, der er produceret af Ole Grønbæk Film for TV2 Østjylland. Den er tilrettelagt af journalist Dorte Søholm, og ud over Lars Morell og Karen Friis medvirker maler Arnt Uhre. Udsendelsen sendes til efteråret. Nærmere oplysninger følger.

TV2 Østjylland i samarbejde med Lars Morell

P1100525

Optagelserne til den udsendelse om Jorn, TV2 Østjylland producerer i samarbejde med Lars Morell, er i fuld gang. Temaet er ”Udbryderkongen Asger Jorn”, og undervejs i udsendelsen undersøges, hvorfor Jorn som den eneste jyde havde kræfterne til at bryde ud og blive verdensberømt.

Var det trods, var det dødsangst, var det en erotisk drift eller var det noget manio-depressivt i hans eget sind, spørges der undervejs i udsendelsen.

På billedet ses Lars Morell sammen med Marcus Kjøgs foran det keramiske relief fra 1959 på Århus Statsgymnasium. Udsendelsen er led i en serie på otte episoder, som sendes til efteråret.

Nyt fra foreningen

_NP10986_2016-03-31 (1)

Som i kan se er Lars Morell travlt optaget i trykkeriet. Lars har tre store projekter igang, som vi løfter sløret for i den kommende tid. Det første projekt er en international bog, som netop er blevet trykt. På billedet ser i Lars i trykkeriet.Vi vender tilbage med nærmere oplysninger om senest 14 dage. I øvrigt kan det nævnes at optagelserne til de 8 udsendelser til TV2ØJ går igang d. 2 maj. En af dem har titlen Udbryderkongen Asger Jorn. Nærmere oplysninger følger midt i maj.

Asger Jorns Venner i 2016 – stor aktivitet

I MAJ producerer TV2 Østjylland otte tv-udsendelser med Lars Morell. En af dem kommer til at handle om Asger Jorns stærke udlængsel og hans mod til at bryde op fra Midtjylland. De otte programmer udsendes til efteråret. Nærmere oplysninger om kanal og datoer følger.

Fredag den 22. juli kl. 16 taler Lars Morell på plænen foran Bangsbohave, Asger Jorns hus og atelier på Læsø. Årets tema bliver Asger Jorn i Paris.

Fredag den 9. december fylder Lars Morell 60 år. Foreningens julereception bliver derfor ekstra festlig i år, og vi prøver så vidt muligt at ramme selve dagen. Der bliver naturligvis et foredrag ved fødselaren og et stort tillykke af formanden.

Ny bog. I foreningens bogserie er der allerede udkommet Asger Jorn på Læsø og Asger Jorn i Albissola. Et tredje bind med titlen Asger Jorn i Colombes er under udarbejdelse. Colombes er den forstad til Paris, hvor Jorn købte et hus i 1968 og opførte et atelier. Bogen vil udkomme i forbindelse med sommermødet i juli 2017. Ved samme lejlighed udsender foreningen også en ny plakat, og som sædvanlig bliver den tegnet af en væsentlig europæisk kunstner.

Godt nytår til alle!
/Bestyrelsen

Flot anmeldelse af Lars Morell’s bog:
“Asger Jorn i Albissola”

Bibliotekernes lektørudtalelse siger følgende:
“Det er en fornøjelse at læse Lars Morells tekst, der rummer en række henvisninger til vigtige kunsthistoriske sammenhænge. Alle kunstinteresserede kan få glæde af denne velillustrerede bog”. 

Se hele udtalelsen her.

CLUBDANOIS besøger Albissola og Jorn +
Artikel i Magasinet Kunst
Skærmbillede 2015-10-13 kl. 11.39.49

Som optakt til CLUBDANOIS’ kommende besøg i Albissola bragte deres magasin en velskrevet og spændende artikel om Jorns hus i byen. Lars Morells bog “Asger Jorn i Albissola” bliver anbefalet flere gange – ad gode grunde. Artiklen henviser også venligt til vores forening og vores hjemmeside. Læs artiklen her.

For nylig har redaktør og cand.mag Ove Bjørn Petersen skrevet nedenstående artikel til Magasinet Kunst som er den anden artikel i serien om Jorns atelier i Albissola. Ove Bjørn Petersen takker for støtten som Foreningen og Lars Morell har bidraget med ifm. udarbejdelsen af artiklerne.

Læs artiklen her. 

Sidste nyt fra Foreningen

123

Foreningens æresmedlem, Lars Morell, har mange talenter – og for tiden nyder unge skoleelever fra Slagelse Kommune godt af dette. For nylig har Lars Morell, ”Asger J’s Venner” og Sct. Michaels Nat bidraget helt konkret til at fremme Jorns virke, ved at involvere 8 lokale skoleklasser fra Slagelse i et stort Asger Jorn projekt – med Lars som tovholder. Den klasse som lader sig bedst inspirere af Asger Jorn vinder en tur med alt betalt til Jorn Museet i Silkeborg.

Ugenyt Slagelse bragte d. 26/8 en artikel om projektet:

Læs hele artiklen her

Nyt fra foreningen

Skærmbillede 2015-08-19 kl. 10.52.19Klik her for at læse hele artiklen

Flot anmeldelse af Lars Morells nye bog

Bogen er en god afslutning på fejringen for 100 året for Asger Jorn i år. Bogen er nu blevet købt af 60 forskellige boghandlere i hele landet – både på dansk og italiensk. Med Lars i P1, TV i hele landet, udgivelse af 2 bøger om Jorn og TAL R plakaten i 2014, er det nu tydeligt for mange at Lars er manden der ved mest om Jorn i landet, som også nævnt i Nordjyskes anmeldelse.

Læs anmeldelsen her:

Asger Jorn i Albissola

Ord siger så lidt – det er handling der tæller

Det gælder også for Foreningen. Foreningens formålsparagraf er at fremme Jorns virke i ind- og udland. Dette er blevet manifesteret i 2014. Vi satte som mål for 4 år siden at formidle en venskabsbysrelation mellem Læsø og Albissola. Det mål blev nået ved indvielsen af Jorns atelier i Albissola i forået, hvor begge kommuner underskrev dokumentet. Ligeledes vidner bogen Asger Jorn i Albissola også herom.

Af yderligere arrangementer som foreningen stod bag kan nævnes følgende.
1 marts hos Bruun Rasmussen hvor Lars Morell præsenterede så nye store værk, sin bog om Asger Jorns Kunst. Her blev TAL R’s plakat også præsenteret. Ved samme arrangement var Poggi-brødrene fra Albissola inviteret, som sammen med Lars var på scenen. Aftenen blev rundet af med en fest på Ehlersvej som sent vil glemmes.

Traditionen tro holdt Lars sit sommerforedrag om Jorn på Læsø ved en skøn sommerdag i Jorns atelier med over 160 tilhørere (ny rekord).

Foreningen udgav ligeledes Asger Jorn i Albissola på både dansk og italiensk.
Vi arrangerede foredrag på Ordrupgaard Museum af Lars med fulde huse.
Tilsvarende på Statens Museum for kunst i samarbejde med Deloitte.
Der er blev etableret et godt samarbejde med den italienske foreningen i Danmark.

Foreningen ønsker at takke foreningens medlemmer for en uvurderlig støtte.
Ligeledes takker vi Augustiunes Fondne for endnu engang at støtte vores forlag med udgivelsen af Lars’ bog.
Også tak til Kulturstyrelsen for økonomisk støtte til turen til Albissola

Formand, Peter Linder, vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for en professionel indsats i år, suppleret med idealisme. Det samme gælder Advisory Boardet. Vi ser frem til samarbejdet i 2015 og byder hermed også velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem, Annie Roest.
Den største tak skal rettes til Lars Morell som æresmedlem og Foreningens lokomotiv. Vi er enige i anmeldelsen om at Lars er manden som ved mest om Jorn i dette land.

Husk at Foreningens aktiviteter og historie kan følges på hjemmesiden www.asger-js-venner.dk.

Kære alle medlemmer af Asger Js Venner

Så er Lars Morell på den store scene endnu engang. Danmarks Radio P1 har i deres Kulturredaktion haft besøg af Lars til præsentation af hans nye bog Asger Jorn i Albissola. Det blev til den direkte udsendelse som i kan høre her:

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/kultursoendag-153#!/44:22

Det kan også nævnes at Lars også har præsenteret bogen på landsdækkende TV i de regionale udsendelser landet rundt. Som forlag kan Foreningen ikke ønske os en bedre eksponering af både Lars og den nye bog.

Herudover har vi følgende nyhed. Lars Morell er blevet honoreret med kr. 50.000,-, som forfatter omkring kunst, af Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond for sit virke.

Husk at Lars bog stadig kan købes her:

Bog/Medlemsskab

Nyt i bestyrelsen

Carsten Pedersen, som har været med i bestyrelsen helt fra starten og ydet en formidabel hjælp på alle områder, ønsker at udtræde af bestyrelsen grundet øget fokusering på sit arbejde. Carsten vil forsat hjælpe i det omfang det lader sig gøre i forbindelse med sit medlemsskab og plads i Advisory Board.

Endnu engang tak for en professionel og uovertruffen indsats, Carsten!

Det nye medlem bliver Annie Roest, som i årets løb har været positivt involveret i Foreningen. Valget var oplagt da Annie har italienske rødder, er vant til den italienske kultur og derigennem arbejdet med handel, forretning og ledelse i flere år. Kunst indgår som en både professionel og privat passion for Annie. Bestyrelsen har været mandsdomineret fra start, så det er også på høje tid at vi får en kompetent kvindeligt medlem, så stort velkommen til Annie Roest.

Køb af Lars Morells nye bog
“Asger Jorn i Albissola”

Køb af bogen gøres her:

Bog/Medlemsskab

Se også TV2 Øst’s indslag om bogen her:

TV2 ØST: Ny bog om Jorns Italien 

 Pressemeddelse kan læses her:

Pressemeddelse – Jorn i Albissola

Invitation

I anledning af Lars Morells nye bog, “Asger Jorn i Albissola”

Inviterer vi, med stor glæde, til

KUNST SALON

Vi byder på lidt godt til ganen imens Lars Morell i underholdende toner
fortæller om sin nye bog og om Asger Jorns liv i Albissola.
Som ved alle gode saloner vil vi få rig mulighed til at hygge, sludre og
ikke mindst ønske hinanden en rigtig glædelig jul.

Arrangementet vil finde sted d. 3. december kl. 18:30
Ehlersvej 7 i Hellerup
hvor bogen kan købes og signeres.

Tilmelding ved først-til-mølle på pl@causaconsulting.dk
eller pl@asger-js-venner.dk.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER,
PETER LINDER OG ANNIE ROEST
FORMAND                KUNSTSAMLER
FORENINGEN ASGER JORNS VENNER

Asger Jorn i Albissola udkommer 1 december

Lars Morells bog “Asger Jorn i Albissola” kan købes fra d. 1/12-2014 igennem Foreningen og landets boghandlere. Prisen vil være kr. 250,-.

Distributionsmuligheder herom senere.

Breaking News

Det er med stor glæde at vi kan orientere om at Augustinus Fonden støtter udgivelsen af Lars Morells kommende bog “Asger Jorn i Albissola” (udgivet af Asger J’s Venner). Det skal nævnes at Fonden også støttede udgivelsen af “Asger Jorn på Læsø” – en opbakning som Foreningen værdsætter meget.

Yderligere vil vi nævne at Lars Morell søndag d. 9 november deltager i BogForum 2014 i Bella Centeret kl. 13. Her vil han diskutere sin bog “Asger Jorns Kunst” med maleren Peter Brandes (ejer af Jorns atelier i Paris). Alle skal være velkomne!

Ny bog om Jorn i Albissola

Udgivet af “Asger J’s Venner”

Bogen er på 64 sider med ca. 30 farvebilleder.

Bogen skildrer Jorns forhold til Albissola fra første gang han besøger byen i april ’54 til han besøger byen for sidste gang 14 dage inden han dør.

Bogen beskriver Jorns hus, som består af 2 ejendomme. Den første køber han i ’57 og den anden i ’59. Bogen beskriver og illusterer også Jorns have, fyldt med keramiske mesterværker.

Albissola har som by været kendt  for deres keramik siden 1400 tallet. Albissola har altid været kendt for dens keramiske brugsgenstande, men efter 2. verdenskrig og bl.a. som følge af Jorns tilstedeværelse bliver byen også kendt for dens kunstkeramik. At møde de italienske kunstnere i byen gjorde et kæmpe indtryk på Jorn.

Vi sigter mod at udgive bogen omkring november/december 2014. Vi sigter mod en dansk såvel som italiensk udgivelse.

 

Lars Morell’s foredrag på Læsø

Lars Morell begejstrede atter sit publikum med et foredrag om Asger Jorn ved Jorns Hus på Læsø d. 25/7. Der var rekorddeltagelse med ca. 170 besøgende til arrangementet.

Foreningen i fint selskab

Albissola Kommune, ejer af Jorns atelier i Albissola, har fået trykt følgende plakat. Her takkes Foreningen sammen med Statens Museum for Kunst, Jorn Museet og Cobra Museet (m.fl) for deres organisatoriske hjælp og støtte. Det er vi i Foreningen naturligvis meget taknemmelige og stolte over.

Morell fortolker Jorn ved Kunstfestival på Læsø

Lars Morell fortolker  årets bog om Jorn, ”Jorns Kunst”, med udgangspunkt i Jorns 3 atelierer i Paris, Læsø og Albissola, i Jorns atelier på Læsø fredag d. 25/7 kl. 15. Alle er velkomne! Foreningen vil sammen med Lars præsentere en stor nyhed denne dag. Bogen, Tal R’s og Per Kirkebys plakat kan ligeledes købes ved arrangementet.

Officiel åbning af Jorns hus i Albissola

Lars Morell, Peter Linder, Carsten Pedersen og Martino D’Apuzzo var alle inviteret til den officielle åbning af Jorns hus. Alle officielle institutioner fra Danmark og Italien var mødt op og var med til at gøre dagen vellykket.

Foreningens formål er at fremme Jorns kunst i ind- og udland, med udgangspunkt i Læsø og Albissola. Derfor var en stor glæde at opleve, at det Foreningen har arbejdet for i små 4 år,  at formalisere venskabsbyssamarbejdet mellem Læsø og Albissola, endeligt blev underskrevet til begge parters store glæde.

Ord siger så lidt. Det er resultater som tæller.
Det gælder også for Foreningen som glæder sig over denne milepæl.

Læs hele erklæringen mellem Læsø og Albissola her.

Praktisk information om at besøge Jorns hus i Albissola:
Åbningstider:
Tirsdag: 10-12
Torsdag: 15-17
Lørdag: 10-12 / 16-18
Søndag: 10-12

På trods af at huset nu er åbent, opfordrer vi grupper til først at kontakte Kommunens Kulturafdeling på cultura@comune.albissolamarina.sv.it for at aftale nærmere.

Vi har dog erfaret, fra enkelte medlemmers besøg i Albissola, at selvom åbningstiderne var aftalt, så var huset lukket. Det er naturligvis beklageligt. Vi vil fremadrettet gøre en indsats, således at kommunen håndterer dette. Vi har som forening et positivt samarbejde med kommunen, men kan ikke stilles til ansvar for det rent praktiske.

Til dem af Jer som endnu ikke har set huset, vil vi opfordre jer til at se vores flotte film fra Foreningens besøg d. 21/9 2013:

 


Årets plakat af Tal R præsenteret hos Bruun Rasmussen

Information:
Købspris 300,- inkl. medlemsskab til Asger J’s Venner. Læs mere her.
Herunder ses billeder fra dagen. Til stede var bl.a. begge Poggi brødre, Viceborgmester Gianluca Nasuti, Luca Bochicchio, Benedicte Bollaërt, den italienske viceambassadør i Danmark Stefano Pisotti den kulturansvarlige Fabrio Ruggirello. Alle inviterede af Foreningen.

Se mere om samarbejdet med Asger J’s Venner og Århus Universitetsforlag her.

Se flere billeder fra festen om aftenen her.

    

Alt i alt en stor succes i skønne rammer.

 

Verdenspremiere på film om Jorn i Albissola

Verdenspremiere – Asger Jorn
Vi er glade for nu at kunne præsentere jer for en 25minutter lang dokumentarfilm om dagen i Albissola d. 21/9, hvor Foreningen Asger J’s Venner fejrede Jorn sammen med kommunen og gæster fra Danmark. Filmen indeholder optagelser fra dagen hvor vi både besøgte Jorns atelier i byen og holdt fest på det lokale slot Villa Faraggiana.

Få pladser ledige til fejringen af Jorns 100 års fødselsdag
Som det kan læses på www.asger-js-venner.dk vil Foreningen v/ Lars Morell og Bruun Rasmussen fejre Jorns 100 års fødselsdag ved udgivelsen af bogen ”Asger Jorns Kunst” d. 1 marts kl. 14:00 i Bruun Rasmussens lokaler. Dagen vil indeholde præsentation af bogen samt taler om Jorns virke.

Ved arrangementet har Foreningen inviteret Poggi-brødrene fra Italien, som Jorn arbejde sammen under hans tid i Albissola. Sammen med dem konstruerede han sit store værk som kan ses på Århus Statsgymnasium. Viceambassadøren samt den kulturansvarlige fra den italienske ambassade vil også deltage på dagen.

Tilmelding til arrangementet kan ske ved kontakt til info@asger-js-venner.dk. Husk medlemsnummer.

Nyt fra foreningen

Udgivelsen af Lars Morells bog Asger Jorns Kunst kommer nærmere. Bogen præsenteres for foreningens medlemmer ved et arrangement d. 1 marts i Bruun Rasmussens lokaler. Her vil Lars fortælle om tilblivelsen af bogen.

Foreningen er stolte over at kunne meddele dens medlemmer, at en aftale er indgået med forlaget og Lars Morell som medfører en rabat på 35% ved køb af bogen. Bogen vil således kunne købes for 259,95 + porto istedet for udsalgspris 399,95. Ved bestilling oplyses medlemsnummer, som kan fås hos foreningen. Læs mere om fremgangsmåde her.

Læs mere om bogen her. 

Lars Morell tildeles æresmedlemsskab af Asger Jorns Venner

Valget falder helt naturligt. Lars har været med fra foreningens spæde begyndelse og vi må konstatere: ingen forening uden Lars.

Foreningens formål er at fremme Jorns virke i ind- og udland. Dette har kun været muligt i kraft af Lars’ viden, indsigt og engagement i forhold til eksponeringen af Jorns kunst. Er man i tvivl om Lars’ indflydelse for foreningen, kan man blot kigge denne hjemmeside igennem – og svaret er klart.

Den der æres bør, æres skal.

OBS:
Der er stadig enkelte ledige pladser til arrangementet d. 1/3 hos Bruun Rasmussen. Tilmelding kan ske ved henvendelse til info@asger-js-venner.dk

(husk fornyelsen af jeres medlemskab for 2014)

Jorns 100 års fødselsdag


Bruun Rasmussen Auktioner, Bredgade

2014 bliver året hvor Asger Jorn fylder 100 år.

Der er mange måder at fejre Jorns fødselsdag på. Vi, i Foreningen, har i den forbindelse fået en stor gave. Foreningen vil fejre 100 års dagen ved en præsentation af et stort litterært Jorn værk af Lars Morell. Bogen har titlen ”Forvandlingsbilleder – Asger Jorn og det moderne maleri”. Dette værk vil få en stor central plads i formidlingen af Asger Jorns malerier. Læs mere om bogen her

Præsentation af dette værk vil være et stort højdepunkt. Derfor er Foreningen taknemmelige for at Bruun Rasmussen Auktioner generøst har stillet deres historiske lokaler i Bredgade til rådighed. Bruun Ramussens auktioner har gennem årene været en drejescene for stor dansk kunst og ikke mindst Asger Jorns malerier. Programmet for dagen er som følger:

Velkomst – Bruun Rasmussen Auktioner
Foredrag over bogen – Lars Morell
Præsentation af bog – Lars Morell
Opsamling – Foreningen Asger Jorns Venner og Århus Universitetsforlag
Hygge. Eventuelt rundvisning.

Præsentationen og foredraget vil danne optakt til Bruun Ramussens auktion over moderne kunst, som vil finde sted dagen efter. Foreningens gæster vil efter programmet få mulighed for at se nogle af Jorns værker og andre COBRA værker i huset. Datoen for arrangementet er nu fastlagt til d. 1 marts kl 14:00 i Bredgade 33.

Da interessen for arrangementet er stort, vil tilmelding ske via først-til-mølle princippet fra og med d. 16/1. Tilmelding sker på info@asger-js-venner.dk. Gratis adgang for medlemmer.

Nyhed

Foreningen har udgivet Per Kirkebys plakat ”Asger Jorn på Læsø”. Foreningen vil i år, i forbindelse med Jorns fødselsdag, udgive en ny plakat af en betydningsfuld international kunstner. Jorn vil igen danne tema.

Medlemskab 2014

Kontingent for 2014 skal betales i januar måned. Kontingentet vil være på kr. 200,-. Ønsker du en gratis plakat “Asger Jorn på Læsø”, koster denne kr. 35,-. De 35,- skal betales til Dafolo, som står for forsendelse. Kontakt i den forbindelse Kim Jensen på kmj@dafolo.dk med forsendelsesoplysninger. Ved modtagelse af plakat modtager du også en faktura på kr. 35,-.

Kontingent (kr. 200) betales til Foreningen:
Reg: 1551
Kontomummer: 11080510
HUSK AT ANFØRE NAVN

//Bestyrelsen

Albissola d. 21/9

Foreningen ønsker at sige tak til Kulturstyrelsen for økonomiske støtte i forbindelse med Lars Morells og Allan Linnemanns roller som guides.

   

Talere fra venstre:

Borgmester Nicoló Vicenzi, Viceborgmester Gianluca Nasuti, tolk Martino D’Apuzzo
Idéhistoriker Lars Morell
Kunstnerisk direktør COBRA Museet, Katja Weitering

Asger Jorns dag blev en stor fest

Jorns virke i Albissola blev mindet med en succes for fulde huse. Rammerne var de bedst tænkelige, talerne havde indhold og dybde og Borgmester Nicoló Vicenzi viste sine stærke følelser for Jorns historie og denne store dag som kom kommunen til ære.

Alle havde en spontan begejstring for Asger Jorns hus, som langt oversteg forventningerne. Udtalelser som ”Gid vi kunne blive her hele dagen”, ”Dette burde alle se!” og ”Jeg er stolt på kunstens vegne” blev hørt.

Foreningen modtog i taler såvel som samtaler stor ros og taknemmelighed for dens indsats. Også her førte kommunen an. Højdepunktet var da Direktør for COBRA Museet i Holland, Katja Weitering, holdt sin tale foran hele forsamlingen. Hun betegnede dagen som en stor og uforglemmelig begivenhed. Nu var Jorns hus blevet virkelighed. Også her blev der rettet en stor tak til Foreningen og Lars Morell for deres indsats.

For alle var dagen en uforglemmelig dag – som sent vil glemmes.

Fra Foreningen skal der lyde en stor tak for det utrættelige arbejde kommunen har lagt for dagen. Ligeledes takker vi for deres tillid. Dagen vil ikke gå i glemmebogen – inden længe vi offentliggøre en videodokumentar fra dagen. 10 minutter af dokumentaren vil blive lagt ud på vores hjemmeside sammen med billeder fra dagen.

En bedre Jorn-fest kunne ikke opleves. Der blev mindet og der blev festet.

Åbningen af Asger Jorns hus i Albissola

Åbningen vil ikke være den officielle åbning. Det bliver en åbning for de 85 personer som er dernede. Den officielle åbning vil finde sted til næste forår.

Orientering til deltagerne ved åbningen af Jorns hus i Albissola

 

Vi er nu ved at finpudse dagen og de store linier er på plads. Vi holder os til den fastlagte tidsplan som stadig går på at alle mødes på slottet kl. 15, hvor vi bliver budt velkommen af Borgmester Nicoló Vicenzi. Herefter vi vi lytte til korte taler af Lars Morell (hovedtaler) og flere.

Herefter vil turen gå til Jorns hus og have, hvor Lars Morell og Allan Linnemann vil stå til rådighed som guides.
I tidsrummet fra 16:15 til 20:00 vil den store sal i slottet være samlingssted. Her vil der blive vist film og billeder fra Jorns tid i Albissola.

Klokken 20:00 starter festen med musik (sigøjner- og cirkusmusik), mad og drikke. Ved aftenens festarrangement vil taler indgå som en del af festen.
Der vil blive et ophold hvor Albissola og Læsø Kommune v. Leif  Ladefoged vil orientere om planerne for det fremtidige samarbejde kommunerne imellem.

Klokken 23:00 rundes festen af.

Jeg og Martino D’Apuzzo (tolk og medlem af Advisory Board i foreningen) vil besøge Albissola d. 9 og gennemgå detaljer sammen med Borgmester og Viceborgmester – så alt herefter ligger i faste rammer.

Der har været en stor efterspørgsel på at deltage, men vi har været nødt til at lukke for tilmeldinger til arrangementet.

Med venlig hilsen,
Formand Peter Linder

Det royale besøg i Asger Jorns hus på Læsø

ved H.M. Dronningen d. 3/9 2013

Det er med stor glæde at jeg som medejer af Jorns atelier og hus på Læsø og formand for Foreningen Asger J’s Venner, kan orientere om følgende (annonce fra den lokalepresse): Klik her.

Officiel indvielse af Jorns hus i Albissola

Datoen for indvielsen af Asger Jorns hus og museum i Albissola (Ligurien) er nu fastlagt. Arrangementet vil finde sted d. 21 september 2013. Comune Albissola Marina, Danmarks Ambassade i Italien samt Foreningen Asger J’s Venner vil stå som arrangører. Læs mere om istandsættelsen, renoveringen og kunsten her.

Læs om Jorns Testamente som smuldrede her.

Foreningens første år

Foreningens formål er at fremme Jorns virke i ind- og udland. Hvad er der sket indtil videre?
Vi vil her give et overblik over de initiativer Foreningen har foretaget det første år:

 Bangsbohave, Øregaard Museum og Læsø Bio med Lars Morell og Per Kirkeby:

  

Glytoteket – foredrag og præsenation af bog samt plakat:

 

Museet Arken – Foredrag over Jorns berømte vægmalerier fra Læsø:

  

For at læse formandens beretning for året klik her.

For at Foreningen i fremtiden kan løfte ligende store opgaver, som eksempelvis indvielsen af Jorns atelier i Albissola til efteråret, har vi brug for dit medlemsskab! Læs mere her.

Albissola Kommune skrev i november 2012 følgende officielle brev til Foreningen, hvor de kommenterer på samarbejdet samt deres værdsættelse af Jorns atelier i byen. Læs det her: Albissola Kommune

Omkring Jorns hus på Læsø

Da vi er to ejere af Jorns hus på Læsø, Peter Linder og Tom Christoffersen, er det i vores fælles interesse at man ikke forveksler de initiativer vi hver især har. Derfor skal det nævnes at Tom Christoffersen ikke har noget samarbejde med Jorn Læsø Legatet eller Foreningen Asger J’s Venner.

Foreningen Asger J’s Venner

Asger J’s Venner er en non-profit forening, hvis formål er at fremme Jorns virke i ind og udland, med afsæt i Læsø og Albissola. Hertil har vi af Lars Morell modtaget en donation i form af bogen ‘Asger Jorn på Læsø, samt en donation af Per Kirkeby, bestående af en plakat over bogens forside.

Vi har nu, ved at sælge bogen og plakaten, mulighed for en økonomi som kan hjælpe både Læsø og Albissola i deres bestræbelser på at markedsføre Asger Jorn. Du kan deltage i dette projekt ved køb af bog og plakat – eller gennem donationer. Herigennem får du en andel i synliggørelsen af Jorns kunst.

Plakat og bog ser ud som følger:

     

Plakaten inklusiv medlemsskab koster kr. 385,-. Bog inklusiv medlemsskab koster kr. 250,-. Klik her for at læse mere.

Læs boganmeldelse her: Boganmeldelse

Sidste nyt: Læs pressens dækning af udgivelsen af Per Kirkebys plakat og Lars Morells bog: Per Kirkeby og Lars Morell i Læsø BioPlakat og bog og Foreningen: Hvad nu?

Albissola – Læsø – 1964

En tidlig januar morgen 1964 tager Asger Jorn toget fra Albissola i Italien  med retning mod Danmark. På dette tidspunkt er han uvidende om, at netop denne rejse får en alt afgørende betydning for hans fremtidige virke som kunster og for forbindelsen mellem Læsø, i det nordlige Kattegat, og Albissola i det nordlige Italien. På togturen op igennem Jylland møder Jorn den daværende ejer af Bangsbohave på Læsø,  Svend Nielsen Dahl. De falder i snak og kort tid efter er Asger Jorn ejer af Bangsbohave og 25 tønder land. Gården blev købt ubeset.

Asger Jorn delte sin kærlighed mellem flere steder. To af de centrale var Læsø i det nordlige Kattegat og Albissola i det nordlige Italien. Det har sat sine spor, og det har blandt andet ført til Foreningen Asger J’s Venner.
Læs om forenings virke her: Foreningen.

Vi har brug for dig som medlem! Se mere under: Medlemsskab

Festival della Maiolica 2012Læs Borgmester Thomas Olsens tale, som blev oplæst af Viceborgmester Gianluca Nasuti, ved præsenationen af festivalens artister d. 14/5 i Albissola her:  Thomas Olsens tale.

Læs Albissola’s Borgmester Nicolo Vicenzi’s meget personlige brev til Læsø Kommune her.

For at se billeder af de to Læsø-kunstneres, Ingegerd Jørgensen og Jeanne Henriksens, interview af Albissolas kultur-ansvarlige ved Albissola-festivalen, klik her.